Білолуцька громада
Луганська область, Старобільський район

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про

стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: проєкт Програми соціальноекономічного і культурного розвитку Білолуцької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки (далі – Програма).

Метою Програми є створення умов для збалансованого розвитку території, забепечення відновлення та розвитку соціальної, економічної та культурної сфери, зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в результаті тимчасової окупації території громади.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення: відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Білолуцької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки розпочато з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Білолуцької селищної військової адміністрації https://bilolucka-gromada.gov.ua/ в розділі «Стратегічна екологічна оцінка» з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року включно.

Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення: громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку до Білолуцької селищної військової адміністрації.

Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не заплановані.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Білолуцька селищна військова адміністрація електронна адреса: bilolutsk@loga.gov.ua З проектом документа державного планування можна ознайомитись за посиланням https://bilolucka-gromada.gov.ua/programasocialnoekonomichnogo-i-kulturnogo-rozvitku-biloluckoi-selischnoi-teritorialnoigromadi-na-20242027-roki-12-06-07-12-02-2024/ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись за посиланням https://bilolucka-gromada.gov.ua/zvit-pro-strategichnu-ekologichnu-ocinkuprogrami-socialnoekonomichnogo-i-kulturnogo-rozvitku-biloluckoi-selischnoiteritorialnoi-gromadi-na-11-17-48-12-02-2024/ та в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Білолуцька селищна військова адміністрація, електронна адреса: bilolutsk@loga.gov.ua Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, з 12.02.2024 до 12.03.2024. Зауваження та пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Білолуцька селищна військова адміністрація, м.Черкаси, орендоване приміщення.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора